Idea Bank Opinie - Forum kredytoweUrlop macierzyński w 2015 roku

piotrekm

 • Weteran
 • *****
  • Wiadomości: 648
  • Zobacz profil
dnia: 28 Październik 2014, 12:19:14 pm
Urlop macierzyński w 2015 roku

W porównani z rokiem 2014 w urlopach nie zmienia się nic. Oto obecnie obowiązujące prawa rodziców.

Rodzicom, którym na świat przychodzą dzieci od 2014 roku przysługuje urlop urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni, z czego pierwsze 14 tygodni może wykorzystać jedynie matka. Dodatkowo można także skorzystać z dodatkowego urlopu w wymiarze 6 tygodni, oraz 26-tygodniowego urlopu rodzicielskiego, który wykorzystać może zarówno matka, jak i ojciec dziecka. W sumie rodzice mogą zostać zatem z dzieckiem w domu aż 52 tygodnie od jego narodzenia.

Za urlop przysługuje 100% wynagrodzenia podstawowego.

Dodatkowy urlop macierzyński

Dodatkowy urlop macierzyński i zasiłek za okres urlopu macierzyńskiego w 2015 roku przysługują w wymiarze:

1. do 6 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie (łączny okres urlopu macierzyńskiego wraz z maksymalnym dodatkowym urlopem macierzyńskim wynosi 26 tygodni).
2. do 8 tygodni - w przypadku urodzenia bliźniaczek lub większej liczby dzieci przy jednym porodzie.

Dodatkowy urlop macierzyński można uzyskać składając odpowiedni wniosek u swojego pracodawcy na 14 dni przed planowanym urlopem.

Za urlop przysługuje 100% wynagrodzenia podstawowego.

Pobierz wniosek

Urlop rodzicielski

Można go wziąć bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze. Urlop rodzicielski i zasiłek macierzyński w roku 2015 za okres urlopu rodzicielskiego wynosi 26 tygodni, niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie lub przyjętych na wychowanie (w wieku odpowiednio do 7. lub do 10. roku życia).

- Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo nie więcej niż trzech częściach, w wymiarze wielokrotności tygodnia,
- Każda z części urlopu rodzicielskiego nie może być krótsza niż 8 tygodni,
- Części urlopu rodzicielskiego mają przypadać bezpośrednio jedna po drugiej.


Z Urlopu rodzicielskiego mogą skorzystać jednocześnie oboje rodzice dziecka, łączny wymiar urlopu rodzicielskiego obojga rodziców nie może przekraczać maksymalnego wymiaru urlopu rodzicielskiego, czyli owych 26 tygodni (mogą się nim nim podzielić oraz wziąć go nawet w tym samym czasie - w pełnym wymiarze będzie to po 13 tygodni dla ojca i matki).

Za urlop rodzicielski przysługuje 60% wynagrodzenia podstawowego.


Zastrzeżenia:

Jeśli w przypadku, gdy nie później niż 14 dni po porodzie matka dziecka wystąpi o udzielenie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim dodatkowego urlopu w pełnym wymiarze (6 tygodni) oraz 26-tygodniowego urlopu rodzicielskiego to będzie otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 80 proc. podstawy za te 3 urlopy pod rząd. W przypadku chęci powrotu szybciej do pracy, pod warunkiem, że wniosek zostanie złożony 14 dni wcześniej będzie mogła wrócić do niej a ojciec będzie mógł wykorzystać resztę urlopu. Jeśli ojciec jednak nie wykorzysta go, kobiecie która wróciła szybciej do pracy należy się wyrównanie do 100 % podstawy (zamiast tych 80%).
« Ostatnia zmiana: 28 Październik 2014, 12:27:46 pm wysłana przez piotrekm »


Link

 • Aktywny użytkownik
 • ***
  • Wiadomości: 230
  • Zobacz profil
Odpowiedź #1 dnia: 28 Październik 2014, 01:44:11 pm
Kredyt


Klaudia

 • Nowy użytkownik
 • *
  • Wiadomości: 30
  • Zobacz profil
Odpowiedź #2 dnia: 28 Październik 2014, 01:46:24 pm
A co w przypadku utraty pracy?


piotrekm

 • Weteran
 • *****
  • Wiadomości: 648
  • Zobacz profil
Odpowiedź #3 dnia: 28 Październik 2014, 01:53:33 pm
Jeżeli umowa o pracę nie została przedłużona podczas któregokolwiek urlopu (macierzyńskim, dodatkowym urlopie macierzyńskim lub urlopie rodzicielskim) to pracownik nie traci prawa do tego świadczenia. Warunkiem jest złożenie wniosku przed upływem 14 dni po porodzie. Jeżeli termin ten został zachowany, to w przypadku rozwiązania umowy o pracę wypłatę zasiłku macierzyńskiego za pozostały okres wskazany we wniosku przejmie ZUS. Pracodawca w takim przypadku ma obowiązek przekazać do ZUS zaświadczenie płatnika na formularzu ZUS Z-3, odpis skróconego aktu urodzenia dziecka albo jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię wniosku o udzielenie odpowiednich urlopów oraz informację o wysokości procentowej wypłacanego przez pracodawcę zasiłku macierzyńskiego.

Kolejne urlopy udzielane są bezpośrednio po zakończeniu poprzednich, w okresach tygodniowych lub ich wielokrotności. W przypadku zakończenia stosunku pracy, w trakcie trwania urlopu, pracodawca nie zawsze będzie mógł udzielić pracownicy urlopu na pełne tygodnie. Może się bowiem zdarzyć, że urlop macierzyński do dnia rozwiązania umowy o pracę wyniesie 18 tygodni i 5 dni. Pracodawca udzieli zatem urlopu na ten okres, do dnia rozwiązania umowy. Nie ma on natomiast obowiązku przedłużenia umowy o pracę do dnia wykorzystania przysługujących pracownicy świadczeń. Dla pracownicy oznacza to jedynie, że od 18. tygodnia i 6. dnia urlopu jego wypłatę przejmie ZUS. Nie utraci ona natomiast prawa do świadczeń, a ich wysokość nie zostanie zmniejszona.

Na takich samych zasadach prawo do dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługuje pracownicy, która wystąpiła o przysposobienie dziecka lub przyjęcie dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza. Rodzice z wnioskiem o udzielenie tego urlopu powinni wystąpić nie później niż w ciągu 14 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.