Idea Bank Opinie - Forum kredytoweDofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2011

warszawianka3

 • Aktywny użytkownik
 • ***
  • Wiadomości: 137
  • Zobacz profil
Proszę o szczegóły odnoście dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej w 2011. Dziękuję.
« Ostatnia zmiana: 29 Kwiecień 2011, 11:24:52 pm wysłana przez Administrator »


Administrator

 • Administrator
 • Redaktor
 • *****
  • Wiadomości: 310
  • Zobacz profil
  • ISP Ogłoszenia
Odpowiedź #1 dnia: 22 Kwiecień 2011, 10:35:51 pm
Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności 2011 - Odpowiedzi na najważniejsze pytania osób starających się o dotację na rozwój firmy.

Myślę, że większość odpowiedzi znajdziesz w tym tekście:
 

1. Kiedy mam zarejestrować firmę, przed czy po uzyskaniu dotacji?


Nigdy nie rejestruj firmy zanim nie zorientujesz się z jakich programów możesz skorzystać. Wiele programów pomocowych jest przeznaczonych dla osób, które chcą założyć, ale jeszcze nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej. Jeżeli będziesz starał się o dotację z Urzędu pracy oraz dotację z Unii Europejskiej na rozpoczęcie działalności w ramach działania 6.12 to musisz być bezrobotnym, który nie może mieć założonej działalności gospodarczej.
 

2. Czy mam szanse na dotacje?


Tak, w większości wypadków masz szansę. Ale to czy jednak otrzymasz wsparcie ze środków unijnych zależy ściśle od programu, w ramach którego weźmiesz udział, Twojej pomysłowości oraz dobrze przygotowanego biznes planu. Unia Europejska udziela wsparcia początkującemu przedsiębiorcy, ale stawia mu także określone warunki. Złamanie którejś z zasad otrzymania wsparcia unijnego zawartego w umowie o dofinansowanie powoduje zwrot otrzymanej dotacji


3. Czy na każdą działalność dostane dotacje?


Przepisy unijne mówią tylko o branżach, na które wsparcie unijne nie mogą zostać udzielone. Wsparcie nie może być udzielone na projekty dotyczące działalności gospodarczej:


- związanej z produkcją, przetwarzaniem oraz wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,
- w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205/1 z 2.08.2002),
- w sektorze rybołówstwa,
- w sektorach hutnictwa żelaza i stali oraz włókien syntetycznych w rozumieniu przepisów wspólnotowych dotyczących pomocy publicznej,
- w sektorze budownictwa okrętowego,
- w zakresie produkcji lub obrotu bronią.

Poszczególne programy, w ramach których można pozyskać dotację na założenie własnej firmy mogą mieć nieco inne rodzaje działalności, na które nie jest przyznawana dotacja. Te wymienione powyżej to najczęstsze z nich.


4. Jakie programy unijne są dostępne dla osób, które chcą dopiero założyć firmę lub nowo założonych firm?


W latach 2007-2013 możesz pośrednio lub bezpośrednio korzystać z następujących programów unijnych:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ? działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej (Instytucje, które otrzymała dotację w ramach działania PO IG 3.1, działają na podobnej zasadzie jak robią to Business Angel czy też fundusze VC. Jeśli masz ciekawy pomysł na innowacyjny biznes z zakresu nowych technologii możesz zgłosić się do jednej z tych instytucji i w konsekwencji uzyskać inwestora, który zainwestuje w Twój pomysł do 200 tys. EURO. Instytucje te nie mogą objąć w nowo powstałym biznesie więcej niż 50% udziałów.)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ? działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki ? działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Kwota do 40 tys. zł, ale nie łatwa do uzyskania. Czas zdobywania dotacji wynosi średnio ok. 6 mc (cykl szkoleń może trwać do 3 miesięcy). W praktyce często kwota przydzielona jest znacznie niższa niż 40 tyś złotych, wiec niekiedy lepiej starać się o dofinansowanie firmy z Urzędu Pracy).

Regionalne Programy Operacyjne ? działania przeznaczone dla przedsiębiorców, firm już istniejących, ale w większości wypadków wystarczy aby firma istniała chociaż jeden dzień, aby móc się starać o środki. Dotacje przyznawane są na zasadzie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych, refundacja wynosi przeważnie od 30 do 70% w zależności od województwa i wielkości firmy.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ? Działanie 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (dla osób ubezpieczonych w KRUS) oraz Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (dla NIE ubezpieczonych w KRUS) (W 2010 roku zmieniły się na lepsze zasady, na podstawie których przyznawane są dotacje w tym działaniu. Wprowadzone zostaną zaliczki, zmniejszą się także wymagania co do minimalnej ilości zatrudnionych osób. Aby dostać maksymalną dotację w wysokości 300 tys. zł, wystarczy zatrudnić 3 osoby, wcześniej trzeba było zatrudnić minimum 5 osób.).


5. Od czego zależy z jakiego programu mogę skorzystać?


To, z jakiego skorzystasz programu będzie zależeć zarówno od Ciebie (Twojej obecnej sytuacji ? wieku, statusu itp.), jak i miejsca realizacji inwestycji.


6. Czy muszę mieć wkład własny?


Bardzo często jest on wymagany, choć są dotacje gdzie nie jest on konieczny. W obecnych programach unijnych wysokość wkładu własnego uzależniona będzie od programu. W momencie ubiegania się o dotacje posiadanie własnych środków nie będzie gruntowanie weryfikowane, dlatego będzie je można zdobyć już po otrzymaniu pozytywnej decyzji, np. z pożyczki.


7. Kiedy startują programy unijne?


Obecne programy unijne przeznaczone są na lata 2007-2013.
Musisz jednak pamiętać o trzech kwestiach:
Bardzo rzadko zdarza się, aby wnioski o dotacje można było składać nieprzerwanie przez cały rok.
Zazwyczaj wyznaczane są konkretne daty np. od 1 do 30 maja, kiedy można składać wnioski.
Często zdarza się, że organizowany jest tylko jeden nabór w roku. Jeśli więc nabór organizowany jest np. np.1 do 30 maja i w tym terminie nie zdążysz przygotować i złożyć wszystkich dokumentów, to kolejna szansa może pojawić się dopiero za rok. Dotyczy to szczególnie działań i programów gdzie można zdobyć większe środki.
Często to, kiedy i gdzie możesz starać się o dotację, zależy od konkretnego regionu Polski, w którym zamierzasz się starać o dotację. Może się zdarzyć, że u Twojego kolegi z Podlasia właśnie rozpoczął się nabór, a w Twoim przypadku rozpocznie się on dopiero za dwa miesiące.

8. Co muszę zrobić, aby ubiegać się o dotacje?

 
W pierwszej kolejności trzeba znaleźć tę dotację lub inny rodzaj pomocy, które są w Twoim przypadku najbardziej atrakcyjne. Często jest tak, że poszczególne formy pomocy na założenie firmy wzajemnie się wykluczają, dlatego przeanalizowanie wszystkich możliwych rozwiązań i wybranie tego najatrakcyjniejszego dla siebie jest tak istotne.

Kolejnym krokiem jest rozpoczęcie prac nad biznes planem, który jest podstawowym dokumentem podlegającym ocenie komisji i decydującym o tym czy dotacja zostanie Ci przyznana. Dobrze sporządzony biznesplan dla tzw. ?start-upu? powinien obejmować wiele aspektów związanych z przygotowaniami do powstania firmy, Twoją osobą jako jej założyciela, a także analizę konkurencji czy też planowane etapy rozwoju Twojego przedsiębiorstwa. Dobre biznes plany nie powstają z dnia na dzień?

Nie ma co ukrywać, że biznesplan, który ma posłużyć uzyskaniu konkretnych środków powinien zostać napisany ?pod osoby?, które będą go oceniać. Inaczej piszę się biznesplan pod kredyt, pożyczkę w banku, inaczej pod dotacje unijne, a jeszcze inaczej dla zewnętrznego inwestora.


9. Jak wyglądają poszczególne etapy pozyskiwani dotacji?


Cały proces pozyskania dotacji na start z Unii Europejskiej składa się najczęściej z poniższych etapów (uzaleznione jest to jednak od konkretnego działania/programu):

- Wyboru odpowiedniego programu,

- Przygotowanie dokumentacji,

- Złożenie projektu (wniosku, biznesplanu),

- Pozytywna decyzja w sprawie przyznania dotacji.

- Podpisywanie umowy,

- Realizacja projektu,

- Rozliczenie projektu.

 To wszystko może trwać zarówno miesiąc, kilka miesięcy, a nawet pół roku i dłużej.


10. Czy oprócz dotacji unijnych dostępne są jeszcze jakieś inne źródła dofinansowania?


Dofinansowanie można jeszcze pozyskać również ze środków Funduszu Pracy w ramach dotacji przyznawanych przez Powiatowe Urzędy Pracy do 19 187,1 zł [aktualizacja kwoty - 10.VIII.2010] a dla osób niepełnosprawnych do 47 967,75 zł [aktualizacja kwoty - 10.VIII.2010]. Jest jeszcze sporo innych, okazjonalnych projektów (w tym także wiele ogólnopolskich konkursów), w ramach których przyznawane jest różnego rodzaju wsparcie finansowe dla startujących firm.


Link

 • Użytkownicy
 • Aktywny użytkownik
 • *
  • Wiadomości: 230
  • Zobacz profil
Odpowiedź #2 dnia: 25 Kwiecień 2011, 12:47:05 am
Kredyt
« Ostatnia zmiana: 25 Kwiecień 2011, 12:55:26 am wysłana przez Link »