Idea Bank Opinie - Forum kredytoweInstytucje pośredniczące PO KL 6.2 - Instytucje wdrażające POKL 6.2

Administrator

 • Administrator
 • Redaktor
 • *****
  • Wiadomości: 310
  • Zobacz profil
  • ISP Ogłoszenia
Instytucje pośredniczące PO KL 6.2 - Instytucje wdrażające POKL 6.2 - Kapitał Ludzki 6.2 2015

Województwo Instytucja pośredniczącaInstytucja pośrednicząca II stopnia

dolnośląskie

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
Wydział EFS
ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
www.dolnyslask.pl

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu - filia we Wrocławiu
Al. Armii Krajowej 54
50-541 Wrocław
www.pokl.dwup.pl


kujawsko-pomorskie


Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Departament Polityki Regionalnej
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73
987-100 Toruń
www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl
Priorytety: VIII IXWojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
ul. Szosa Chełmińska 30/32
87-100 Toruń
www.wup.torun.pl
Priorytety: VI

-----------------------------------------------------------------------------

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Słowackiego 114
87-100 Toruń
www.ropstorun.pl
Priorytet VII


lubelskie


Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego,
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Czechowska 19
20-074 Lublin

www.efs.lubelskie.pl
Priorytety: VIII IX 


Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
ul. Okopowa 5
20-022 Lublin

www.wup.lublin.pl

Priorytety: VI VII

lubuskie

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Departament Europejskiego funduszu Społecznego
ul. Sikorskiego 19
65-454 Zielona Góra

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
ul. Wyspiańskiego 15
65-036 Zielona Góra

Łódzkie


Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
Departament ds. PO KL
Al. Piłsudzkiego 8
90-051 Łódź

www.pokl.lodzkie.pl
 Priorytety: VIII IX


 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
 ul. Wólczanska 49
 90-608 Łódź

www.pokl.wup.lodz.pl

 Priorytety: VI VII


 małopolskie


 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiegom,
 Departmanent Polityki Regionalnej
 ul. Racławicka 56
 30-017 Kraków
www.wrotamalopolski.pl


Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Pl. Na Stawach 1
30-107 Kraków

www.wup-krakow.pl


mazowieckie


 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
 Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
 ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5
 03-718 Warszawa
www.mazovia.pl


 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
 ul. Młynarska 16
 01-205 Warszawa

www.wup.mazowsze.pl

 Priorytet VI 6.1

---------------------------------------------------------------------
 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 ul. Jagiellońska 74
 03-301 Warszawa

www.mazowia.eu

 Priorytety: VI VII VIII IX 6.2, 6.3
opolskie

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

www.pokl.opole.pl
 Priorytet VIII 8.2

 Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
 ul. Głogowska 25
 45-315 Opole

www.pokl.opole.pl
podkarpackie


 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
 ul. Lisa Kuli 20
 35-025 Rzeszów

www.wup-rzeszow.pl

Priorytety VI VII VIII IX
BRAK

podlaskie


 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
 Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych
 ul. Kleeberga 20
 15-691 Białystok

www.pokl.wrotapodlasia.pl

 Priorytety: VI VII VIII IX 6.2, 6.3, 8.2
 


 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
 ul. Pogodna 22
 15-354 Białystok

www.up.podlasie.pl

 Priorytety: VI VIII 6.1, 8.3

pomorskieUrząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament EFS
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

www.wrotapomorza.pl
Priorytety VI VII VIII IX 6.2, 6.3


Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk.
www.wup.gdansk.pl

Priorytet VI 6.1
śląskie


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich
ul. Reymonta 24
40-029 Katowice

www.efs.silesia-region.pl

Priorytety: VII VIII IX 8.2, 9.1, 9.2

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

www.efs.wup-katowice.pl

Priorytety: VI VIII IX 8.1, 9.3

świętokrzyskie


Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
ul. Targowa 18
25-520 Kielce

www.pokl.sbrr.pl

 Priorytety: VI VII VIII IX 6.3, 8.2

 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
 ul. Witosa 86
 25-561 Kielce

www.wup.kielce.pl
 Priorytety: VI VIII 6.1, 6.2, 8.1
warmińsko-mazurskie

 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (Instytucja Pośrednicząca)
 ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
 tel. 089 521 97 21
efs@warmia.mazury.pl
www.efs.warmia.mazury.pl

 Priorytety: VII VIII IX 8.2

 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
 ul. Głowackiego 28
 10-448 Olsztyn

www.up.gov.pl

 Priorytety: VI VIII 8.1

wielkopolskie


 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
 ul. Kościelna 37
 60-537 Poznań

www.efs.wup.poznan.pl

 Priorytety VI VII VIII IX


 BRAK

zachodniopomorskie


 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
 ul. Mickiewicza 41
 70-383 Szczecin

www.wup.pl

 Priorytety: VI VII VIII IX


 BRAK


Link

 • Użytkownicy
 • Aktywny użytkownik
 • *
  • Wiadomości: 230
  • Zobacz profil
Odpowiedź #1 dnia: 25 Październik 2014, 10:42:42 pm
Kredyt


magdalenka

 • Użytkownik
 • **
  • Wiadomości: 99
  • Zobacz profil
Odpowiedź #2 dnia: 30 Kwiecień 2020, 10:31:25 am
Oczywiście, że warto znać namiary na urzędy, zarówno obywatele, jak i firmy, które chcą brać udział w różnego rodzaju przetargach. Dla mnie to jest oczywiste, szczególnie jeśli nas interesują zamówienia publiczne usługi prawne jednak warto zamówić, żeby na pewno wszystko przeprowadzać tak, jak się należy. Dla własnego, jak i innych bezpieczeństwa.