Idea Bank Opinie - Forum kredytoweDotacje dla rolników na rozpoczęcie rozwój działalności innej niż rolnicza 2013

Administrator

 • Administrator
 • Redaktor
 • *****
  • Wiadomości: 310
  • Zobacz profil
  • ISP Ogłoszenia
Dotacje dla rolników na rozpoczęcie i rozwój działalności innej niż rolnicza 2013
Kod działania 312 - TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW
Dotacje na rozwój w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


CEL:

Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.
 

Kto może starać się o dotacje w ramach działania 3.12?

Pomocy udziela się na inwestycje związane z rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:

usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
usług dla ludności;
sprzedaży hurtowej i detalicznej;
rzemiosła lub rękodzielnictwa;
robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
usług transportowych;
usług komunalnych;
przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
magazynowania lub przechowywania towarów;
wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

 
Dla osób, których siedziba, oddział, miejsce zamieszkania oraz nieruchomość będąca siedzibą firmy znajdują się w miejscowości należącej do:

? gminy wiejskiej albo

? gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo

? gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców

na obszarach wiejskich należących do:

? gminy wiejskiej albo

? gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, albo

? gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców


Dla osób, które przewidują utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy .

Dla osób, które, w okresie ostatnich 2 lat nie uzyskały pomocy w ramach PO KL Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.


Ile można uzyskać?


Pomoc ma formę zwrotu maksymalnie 50% poniesionych kosztów.

Wysokość pomocy nie może przekroczyć:

100 000 zł ? jeśli przewiduje się utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty;

200 000 zł ? jeśli przewiduje się utworzenie powyżej 2 i mniej niż 5 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty;

300 000 zł ? jeśli przewiduje się utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu przedsiębiorcy na utworzenie i rozwój, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 300 000 zł.

W przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu przedsiębiorstwu na utworzenie i rozwój w okresie realizacji Programu wynosi 100 000 zł.


Gdzie składać dokumenty?

Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na terenie całego kraju.
 

KONTAKT:

Punkt Informacyjny
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. (22) 623-13-66, 623-13-44, 623-14-76, 623-14-19
fax (22) 623-20-51
poczta elektroniczna: K.Laskowska@minrol.gov.pl
« Ostatnia zmiana: 30 Listopad 2012, 08:41:19 pm wysłana przez Administrator »


Link

 • Użytkownicy
 • Aktywny użytkownik
 • *
  • Wiadomości: 230
  • Zobacz profil